top of page

《 𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗭𝗥𝗥𝟴𝟬 》#懸掛升級 安裝𝗥𝗦-𝗥 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗶 *𝗙𝗟 𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 限定款式

《 𝗡𝗢𝗔𝗛 𝗭𝗥𝗥𝟴𝟬 》#懸掛升級 安裝𝗥𝗦-𝗥 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗶 *𝗙𝗟 𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 限定款式 * 好多人喺官方搵都搵唔到 𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿 𝗶 出俾𝟴𝟬系列用! 冇錯係因為呢一款避震係 𝗥𝗦-𝗥 𝘅 𝗙𝗟 𝗠𝗢𝗧𝗢𝗥𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗦 限定產品,全世界剩係得我哋有 ! 對比 𝗕𝗲𝘀𝘁 𝗶 吸震能力更加優勝 !

◌ 專利 Ti2000 彈弓 ◌ 40段軟硬調教 ◌ 金屬塔頂 ◌ 單筒設計 ◌ MADE IN JAPAN !

不同車款對應!報價直接聯絡: https://bit.ly/2NpXlNC ……………………………………… GOOGLE MAP ▹ https://g.page/flmotorsports?share 付款方式 ▹ MASTER / VISA / AE / 轉數快 / 支付寶 / 現金 / 渣打或匯豐信用卡分期 / 八達通 更加多安裝案例請遊覽 ▹www.Friction-Lab.com 其他車款歡迎查詢 !
61 views0 comments

Komentáře


bottom of page