• FL MOTORSPORTS

ZZRR80 我地對呢部車已經絕不陌生, 今次車主升級基本三寶 : 避震機 , 鮑魚套餐 , 底擔強化

ZZRR80 我地對呢部車已經絕不陌生, 今次車主升級基本三寶 : 避震機 , 鮑魚套餐 , 底擔強化

➠ ʀꜱ-ʀ ʙᴇꜱᴛ ɪ ➠ ᴄᴜꜱᴄᴏ 頂吧 ➠ ᴄᴜꜱᴄᴏ 前後哈蘇 ➠ ꜱᴛɪꜰꜰ ʀɪɴɢ 戒指 ➠ ꜰʀɪᴄᴛɪᴏɴ ʟᴀʙ 狗骨

任何查詢/報價請按 Whatsapp : https://wa.me/85254201448 ************************************* 付款方式: MASTER / VISA / AE / 轉數快 / 支付寶 / 現金 / 渣打或匯豐信用卡分期 歡迎預約及查詢! 更加多安裝案例請遊覽 : www.Friction-Lab.com

11 views0 comments

Tel: (852) 5420-1448 

CALL US
WECHAT / WHATSAPP
OPENING HOURS

Mon - Sat : 10:45am - 7pm

​大量不同品牌同產品

本店設有大量世界各地知名汽車零件品牌比車主選擇. 質量有一定保證

  • Instagram
  • Facebook Social Icon
我們的服務
公司地址 / Company Address

■ 保養維修 

■ 引擎動力

■ 煞車系統 

■ 輪胎鈴

■ 底盤強化

建旺里 D4 鋪, 河田街7-9號冠華鏡廠工業大廈, 屯門, 新界 , 香港

 

Shop D4, Kin Wong Lane, Koon Wah Mirror Factory (6th) Industrial Building , 7-9 Ho Tin Street , Tuen Mun, N.T , Hong Kong 

FL MOTORSPORTS - FRICTION LAB ALL RIGHTS RESERVED 2021